Làm việc cùng chúng tôi

Hãy xây dựng sự nghiệp của mình tại GIANTY. Cho dù bạn muốn tập trung phát triển chuyên môn hay theo con đường quản lý, chúng tôi luôn ủng hộ và công nhận tài năng của bạn.
Nơi làm việc để chia sẻ, học hỏi và phát triển:
Với những đồng nghiệp sáng tạo, cởi mở trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, chúng tôi mang đến một môi trường toàn diện để học tập và phát triển bản thân.
GIANTY sẽ luôn giữ vững vị thế trong thế giới công nghệ.

Phúc lợi

Trình độ học vấn của bạn không phải là mối bận tâm của chúng tôi. Điều quan trọng chúng tôi muốn tìm kiếm là khả năng học hỏi điều mới, sự sẵn sàng và kiên trì đứng dậy sau vấp ngã đế tiến lên phía trước.
GIANTY đưa ra mức lương và phúc lợi hấp dẫn thưởng cho nhân viên dựa trên kỹ năng, mức độ trách nhiệm và thâm niên.